jeroentiggelman: (Default)
jeroentiggelman ([personal profile] jeroentiggelman) wrote2009-12-13 09:53 pm
Entry tags:

hels circus

stukjes en beetjes het kader ontbroken
winnen een waagstuk met beven en angst
dat doorslaat en scheurt onder al-oude torsie
die betekenis mist